Позив
за 9. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: МЕШ „Гоша“, Индустријска 66, Смедеревска Паланка
Датум: среда, 06.03.2024. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Разматрање предлога и усвајање Правилника о такмичењу
  4. Организација регионалних и републичких такмичења (теме и области, домаћини регионалног такмичења, доношење одлуке о износу учешћа у заједничким трошковима, именовање комисије и др.),
  5. Представљање партнера Заједнице
  6. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
  7. Текућа питања

У Нишу, 19.02.2024.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 8. седнице ИО ЗЕТШС
Предлог Правилника о такмичењима ученика електротехничких школа