Записници са седница ИО ЗЕТШС

(ИО ЗЕТШС у сазиву од школске 2018/19.)

Записници са седница ИО ЗЕТШС

Записници са седница Скупштине ЗЕТШС

14. Седница  Супштине  ЗЕТШС одржана у Соко Бањи  04.07.2015. године.
15. Седница  Супштине  ЗЕТШС одржана у Кладову  02.07.2016. године.
16. Седница  Супштине  ЗЕТШС одржана у Кончареву  07.07.2017. године.
17. Седница  Супштине  ЗЕТШС одржана на Борском језеру  07.07.2018. године.