Позив
за 10. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283, Београд
Датум: недеља, 07.04.2024. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Доношење одлуке о висини награде за наставника – ментора за освојено прво место на републичком такмичењу,
  4. 4. Одлука о пријему у чланство Заједнице,
  5. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
  6. Текућа питања

У Нишу, 25.03.2024.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 9. седнице ИО ЗЕТШС