Заједница електротехничких школа Србије организује такмичења ученика електротехничких школа у следећим областима:

Основе електротехнике I, основе електротехнике II, електроника и енергетска електроника

Мултимедија

Расхладни и термички уређаји

Аутоелектрика

Дијагностика на возилима

Програмирање

За области:

  1. Основе електротехнике I, основе електротехнике II, електроника и енергетска електроника
  2. Мултимедија
  3. Расхладни и термички уређаји
  4. Аутоелектрика

организују се школска, регионална и републичка такмичења. Покровитељ републичког ранга такмичења је Министарство просвете Републике Србије