Приступање Заједници електротехничких школа Србије

Заједница електротехничких школа Србије окупља средње школе у Републици Србији које изводе образовно-васпитни рад у области електротехнике и рачунарства.

Школа уласком у Заједницу потписује приступницу којом се обавезује да Статут и сва нормативна Акта Заједнице.

Линк за преузимање приступнице

Попуњен и оверен образац приступнице послати електронском поштом на адресу секретара Заједнице или писменом пошиљком на адресу седишта Заједнице.