Приступање Заједници електротехничких школа Србије

Заједница електротехничких школа окупља Србије средње електротехничке школе и техничке школе са образовним профилима из области електротехнике и рачунарства.

Школа уласком у Заједницу потписује приступницу којом се обавезује да прихвата Уговор о оснивању Заједнице: Преузимање притупнице