На страници посвећеној матурским и завршним испитима на сајту ЗУОВ-а објављен је допуњен Приручника за полагање матурског испита за образовни профил електротехничар рачунара – линк ка сајту. У допуњеном приручнику додата су питања за теријски део.

Очекује се објављивање допуњених приручника и за образовне профиле електротехничар енергетике и електротехничар обновљивих извора енергије, као и приручника за полагање ЗИ за обрзовни профил електричар.

Поред ова два приручника на сајту можете наћи и актуелене приручнике за остале образовне профиле. – линк ка сајту