Плани и програм наставе и учења (наставни план и програм) општеобразовних предмета

четворогодишњи образовни профили
трогодишњи образовни профили

Стари наставни планови и програми

Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада електротехника

Наставни план општеобразовних предмета за четворогодишње профиле у подручју рада електротехника


Плани и програм наставе и учења (наставни план и програм) стручних предмета

Стари наставни планови и програми

Електротехничар енергетике 
Електротехничар електромоторних погона 
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 
Електротехничар процесног управљања 
Електротехничар радио и видео технике 
Електротехничар електронике 
Електротехничар СС постројења 
Електротехничар телекомуникација 
Електротехничар аутоматике
Електротехничар рачунара

Трогодишњи профили

Eлектроинсталатер
Електромонтер мрежа и постројења 
Електромеханичар за машине и опрему 
Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 
Монтер телекомуникационих мрежа 
Израђивач каблова и прикључака
Иновирани наставни планови и програми


Наставни планови огледних програма

Четворогодишњи профили

Електротехничар за електронику на возилима – оглед
Администратор рачунарских мрежа – оглед
Електротехничар мултимедија – оглед
Електротехничар телекомуникација – оглед
Техничар мехатронике – оглед
Eлектротехничар информационих технологија – оглед

Трогодишњи профили

Аутолектричар – ново