Преглед активних образовних профила школске 2024/25. године
четворогодишњи

 • Техничар информационих технологија (први упис 2024/25)
 • Техничар за администрирање рачунарских мрежа (први упис 2024/25)
 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (Образовни профил није формално угашен али се ученици не уписују од школске 2023/24. г.)
 • Електротехничар електромоторних погона
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар електронике (задња уписна година 2022/23)
 • Електротехничар аутоматике (задња уписна година 2022/23)
 • Техничар мехатронике
 • Електротехничар телекомуникација (задња уписна година 2021/22)
 • Електротехничар мултимедија (задња уписна година 2021/22)
 • Администратор рачунарских мрежа (задња уписна година 2023/24)
 • Електротехничар рачунара (од школске 2024/25 упис по новом ППНУ)
 • Електротехничар информационих технологија (задња уписна година 2023/24)
 • Техничар мултимедија (први упис 2022/23)
 • Техничар телекомуникационих технологија (први упис 2022/23)
 • Техничар електронике и аутоматике (први упис 2023/24)

трогодишњи

 • Аутоелектричар
 • Електричар
 • Електромонтер мрежа и постројења
 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја
 • Електомеханичар за машине и опрему
  (Образовни профил није формално угашен али се ученици не уписују од школске 2022/23. г.)

Преглед образовних профила који су уписивани у први разред школске 2024/25. године

Трогодишњи образовни профили

 • Аутоелектричар
 • Електричар
 • Електромонтер мрежа и постројења
 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја

Четворогодишњи образовни профили

 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Техничар електронике и аутоматике
 • Техничар мехатронике
 • Техничар телекомуникационих технологија
 • Техничар мултимедија
 • Техничар за администрирање рачунарских мрежа*
 • Електротехничар рачунара**
 • Техничар информационих технологија*

* уписан по први пут, ** нови ППНУ који се уписује од школске 2024/25.

Преглед образовних профила који више нису активни

 • електроинсталатер, задња уписна школска година у први разред: 2020/2021.
 • електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, задња уписна школска година у први разред: 2019/2020.
 • електротехничар телекомуникација, задња уписна школска година у први разред: 2021/2022.
 • електротехничар мултимедија, задња уписна школска година у први разред: 2021/2022.
 • електротехничар електронике, задња уписна школска година у први разред: 2022/2023.
 • електротехничар аутоматике, задња уписна школска година у први разред: 2022/2023.
 • електротехничар информационих технологија, задња уписна школска година у први разред: 2023/2024.
 • администратор рачунарских мрежа, задња уписна школска година у први разред: 2023/2024.

ПРЕТХОДНЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА

четворогодишњи

 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје (Образовни профил није формално угашен али се ученици не уписују од школске 2023/24. г.)
 • Електротехничар електромоторних погона
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар електронике (задња уписна година 2022/23)
 • Електротехничар аутоматике (задња уписна година 2022/23)
 • Техничар мехатронике
 • Електротехничар телекомуникација (задња уписна година 2021/22)
 • Електротехничар мултимедија (задња уписна година 2021/22)
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар информационих технологија
 • Техничар мултимедија (први упис 2022/23)
 • Техничар телекомуникационих технологија (први упис 2022/23)
 • Техничар електронике и аутоматике (први упис 2023/24)

трогодишњи

 • Аутоелектричар
 • Електричар
 • Електромонтер мрежа и постројења
 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја
 • Електомеханичар за машине и опрему
  (Образовни профил није формално угашен али се ученици не уписују од школске 2022/23. г.)

Преглед образовних профила који су уписивани у први разред школске 2023/24. године

Трогодишњи образовни профили

 • Аутоелектричар
 • Електричар
 • Електромонтер мрежа и постројења
 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја

Четворогодишњи образовни профили

 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Техничар електронике и аутоматике*
 • Техничар мехатронике**
 • Техничар телекомуникационих технологија
 • Техничар мултимедија
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар информационих технологија

* уписан по први пут, ** нови ППНУ који се уписује од школске 2023/24.