Документи за преузимање

Адресар школа чланица ЗЕТШС

Статут Заједнице
(пречишћени текст са изменама и допунама статута од 15.06.2015. и 04.10.2020.)

Предлог плана рада ЗЕТШС за школску 2019/2020 годину.