Документa за преузимање

Адресар школа чланица ЗЕТШС

Статут Заједнице
(Статут ЗЕТШС усвојен на седници Скупштине 25.11.2022. године)

Пословник о раду Председништва ЗЕТШС
(усвојен на седници председништва 3. марта 2023. године)

Пословник о раду Извршног одбора ЗЕТШС
(усвојен на седници ИО 3. марта 2023. године)

Пословник о раду Скупштине ЗЕТШС
(усвојен на седници Скупштине 30. јуна 2023. године)

План рада ЗЕТШС за школску 2023/2024. годину.

План рада ЗЕТШС за школску 2022/2023. годину.