Уколико имате питања, предлога или сугестија, можете нас контактирати:

 

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:

Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“, Земун

Контакт

 

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Жолт Коња, помоћник директора ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Контакт

Горан Станковић, директор Техничке школе Зајечар, Зајечар

Контакт

Мирољуб Сеничћ, помоћник директора Електро-саобраћајне теxничке школе, Краљево

Контакт

 

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:

Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Контакт