Школе чланице ЗЕТШС

Ради лакшег и мобилнијег рада у појединим регионима су формирани Активи Заједнице и то:

1. Актив Нови Сад (подручне јединице Зрењанин, Нови Сад и Сомбор)

2. Актив Београд ( подр.јед. Београд, Јужни Банат, Подунавски, Колубарски и Мачвански округ)

3. Актив Крагујевац (Крагујевац, Ужице и Краљево)

4. Актив Ниш (Ниш, Зајечар, Пирот, Прокупље, Лесковац, Косово и Метохија)
Председнике Актива бирају сами Активи на 4 године, а задатак им је да координирају рад у Активу.

Циљеви рада Актива су:

1. Да у своје чланство окупи што већи број електротехничких школа које активно учествују у раду Заједнице.

2. Да организује и координира активности школа ради ефикаснијег остваривања наставних планова и програма.

3. Да организује стручно усавршавање наставника.

4. Да организује стручна такмичења ученика.

5. Да организује производне делатности у оквиру практичне наставе ученика.

6. Да настоји да се материјални, технички и други услови рада у школама побољшају а посебно да се уведу и обезбеде модерна учила и техничка средства за рад и наставу.

7. Да сарађује са другим органима, организацијама и удружењима.

8. Да се стара о тачном информисању јавности о раду Заједнице.

9. Да предузима и друге мере и активности које је по законима дужна или су они целисходни у односу на циљеве Заједнице.

Чланови ЗЕТШС

 

Р.бр. Назив школе и адреса Бр.одељења
1 ЕТШ Никола Тесла, Ниш 36
ул. Београдска 16, 18000
2 ЕТШ Михајло Пупин, Нови Сад 70
ул. Футошка 17, 21000
3 ЕТШ Никола Тесла, Београд 63
ул. Народног фронта 31, 11000
4 Прва техничка школа, Крагујевац 27
ул. Радоја Домановића 8, 34000
5 СТШ Михајло Пупин, Кула 20
ул. Лазе Костића 14,25230
6 ЕТС Стари град , Београд 28
ул. Високог Стевана 37,11000
7 Техничка школа, Суботица 25
Трг Лазара Нешића 9, 24000
8 Техницка скола, Шабац 18
ул. Бањичких жртава 2, 15000
9 ТШ Никола Тесла,Костолац 18
ул. Боже Димитријевића б.б.,12208
10 Техничка школа, Врање 14
Булевар Авноја 2,17500
11 ЕТШ Мија Станимировић, Ниш 27
Бул. Цара Константина   82-84,18000
12 Техничка школа, Зајечар 15
ул. Књегиње Љубице 3-5, 19000
13 ЕТиГШ Никола Тесла, Зрењанин 30
ул. Народног фронта 1, 23000
14 Техничка школа, Ваљево 13
ул. Косте Абрашевића бр.1, 14000
15 ТШ  Ђуро Ђаковић, Куршумлија 3
ул. Топличка бр.14, 18430
16 Средња техничка школа, Сомбор 17
Трг Цара Лазара 4, 25000
17 Техничка школа, Нови Пазар 15
ул. Вука Караџића ББ, 36300
18 Екон.трг. школа, Штрпце 4
Горња Битиња, 38236
19 ЕТШ Никола Тесла, Панчево 24
ул. Максима Горког бр.7, 26000
20 Техничка школа, Пирот 12
ул. Таковска бр.22, 18300
21 Техничка школа, Железник 7
ул.Југословенска бр.19,11250  Београд
22 Машинско ел.техничка школа, Прибој 11
ул. Вука Караџића бр.5, 31330
23 Средња техн. ПТТ школа, Београд 15
ул. Здравка Челара 16, 11108
24 ЕТШ Раде Кончар , Београд 42
ул. Браће Грим 32, 11000
25 ТШ 15 мај, Прокупље 9
ул. Ратка Павловића 194,18400
26 Прва техничка школа  Крушевац 16
ул. Ћирила и методија 26,37000
27 ЕТиГШ Никола Тесла, Јагодина 27
ул. Милана Мијалковића 14, 35000
28 Техничка школа, Младеновац 18
ул. Боже Дамњановића бр.33,11400
29 Техничка школа, Прилужје 7
Прилужје,  38213
30 Електро.саоб.техн школа Никола Тесла,Краљево 19
Доситејева б.б. ,36000
31 Техничка школа ,Обреновац 18
ул.Краља Петра 1,бр.12,11500
32 ТШ “ Никола Тесла „, Велика Плана 7
ул. Момира Грујића бр.12,11320
33 Техничка школа ГСП, Београд 10
ул. Радослава Грујица  бр.2 11000
34 Техничка школа “ Милета Николић“,Аранђеловац 11
ул. Васе Савића бр.3,34300
35 Техничка школа, Бечеј 11
ул. Петра Драпшина 1, 21220
36 Техничка школа, Трстеник 8
ул. Вука Караџића бр.11, 37240
37 Зелезничко техничка школа,Београд 8
ул. Здравка Челара 14, 11000
38 ЕТШ“ Земун“, Земун 29
Наде Димић бр. 4
39 МЕТШ “ Гоша “ , Смедеревска Паланка 14
ул. Индустриска бр.66
40 Техничка школа, Чачак 22
ул. Цара Душана бр.20, 32000
41 ТШ “ Михајло Петровић-Алас“,Кос.Митровица 6
ул. Лоле Рибара,38220
42 ТШ “ Раде Металац“, Лесковац 23
Димитрија Туцовића б.б., 16000
43 Техничка школа, Пријепоље 11
ул. 4.децембра бр.3, 31300
44 Политехничка школа, Пожаревац 6
ул. Јована Шербановића бр.5, 12000
45 Техничка школа , Смедерево 25
ул. Вука Караџића бр.13, 11300
46 Техничка школа, Мајданпек 7
ул.Велике Ливаде бр.2, 19250
47 Техничка школа, Ариље 2
ул. Војводе Мишића бр.40, 31230
48 ТШ “ Никола Тесла „, Сурдулица 11
ул. Томе Ивановића 24, 17530
49 Техничка школа, Неготин 7
ул. Пикијева 9, 19300 Неготин
50 Техничка школа, Кикинда 18
ул. Светосавска 55, 23300
51 ТШ “ 9. МАЈ  „, Бачка Паланка 15
ул. Краља Петра бр.2,21400
52 Техничка школа, Ада 13
ул.Моше Пијаде бр. 47, 24430
53 СТШ “ Никола Тесла „, Сремска Митровица 15
ул. Змај Јовина бр.29,22000
54 СТШ “ Миленко Брзак – Уча „, Рума 13
ул. Вука Караџића бр.70, 22400
55 ТШ “ Никола Тесла  „, Крупањ 5
ул. Вука Караџића бр.16,15314
56 Машинскоелекротехничка школа,Параћин 15
ул. Бранка Крсмановића б.б.,35250
57 ТШ Григорије Божовић, Зубин Поток 5
ул. Јелене Анжујске бр.17, 38228
58 ТШ Радоје Марић, Ужице 16
Трг Светог Саве бр.34,31000
59 Саобраћајно техничка школа,Земун 9
ул. Цара Душана бр.262, 11080
60 Машинскоелекротехничка школа,Бор 14
ул. Зелени Булевар 24, 19218
61 ТШ Прота Стеван Димитријевић, Алексинац 12
ул. Др. Тихомира Ђорђевића б.б., 18220
62 ТШ Михајло Пупин, Инђија 16
ул. Цара Душана бр.2,22320
63 ТШ Јован Жујовић, Горњи Милановац 9
ул. Бука Караџића бр.3, 32300
64 Техничка школа, Нова Варош 7
ул. Проте Јевстатија бр. 26,31320
65 Техничка школа, Лозница 14
Трг Јована Цвијића, бр. 3, 15300
66 Средња школа “ 17. септембар“, Лајковац 10
ул. Вука Караџића бр. 19, 14224
67 Техничка школа, Кладово 9
ул. Младост бр.1 , 19320
68 ТШ “ Никола Тесла  „, Лепосавић 6
ул. Немањина 29/а, 38218
69 ТШ „Колубара  „, Лазаревац 14
ул. Доситеја Обрадовића бр.6,11550
70 СШ “ Никола Тесла “ Вршац 11
ул.Стеријина 40-44, 26300
71 Техничка Школа, Деспотовац 7
ул. Рудничка 1,35213
72 СТШ Шинковић Јожеф, Бачка Топола 3
Трг Зорана Ђинђића 10
73 Политехника-школа за нове технологије,Београд 4
Булевар Зорана Ђинђића 152а,
74 Средње школе за информационе технологије-ИТХС 11
Савски Насип бр. 7 11070 Нови Београд
75 Техничка школа 4
Косјерић, Светосавска бр.39
76 Техничка школа 5
Владицин Хан, Моше Пијаде 21
77 Електротехницка скола „Миладин Поповић“ 12
ул. Патријарха Павла бб, 38205 Косовска Грачаница, Сушица
78 Техничка школа,Пожега 2
ул. Вука Караџића 6

 Адресар Заједнице електротехничких школа Србије (pdf)