На основу предлога школа и надлежних школских управа и неопходних корекција, министарство просвете даје сагласност на следећи план уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину.

На линковима испод можете преузети:
План уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину
Одлуку о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2023/24.