Позив
за 7. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: Техничка школа „Изудин Шушевић“, Вука Караџића, Нови Пазар
Датум: петак, 13.10.2023. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Конституисање ИО ЗЕТСШ за школску 2023/24. г.,
 2. Усвајање записника са претходне седнице,
 3. Доношење одлуке о проширењу броја школа чланица ИО за школску 2023/24. годину,
 4. Актуелности средњег стручног образовања,
 5. Доношење одлуке о висини чланарине за школску 2023/24. годину,
 6. Доношење одлуке о формирању Радне групе за измену СК за обрзовни профил сервисер термичких и расхладних уређаја,
 7. Доношење одлуке о формирању Радне групе за измену Правилника о такмичењима,
 8. Доношење одлуке о формирању Радне групе за допуну свих Правилника о плану наставе и учења подацима о ангажовању помоћних наставника,
 9. Одлука о пријему у МШ „Радоје Дакић“ из Београда у чланство Заједнице,
 10. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
 11. Текућа питања

У Нишу, 04.10.2023.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 6. седнице ИО ЗЕТШС

Списак школа чланова ИО и Скупштине ЗЕТШС у 2023/24. години