У жељи да нашим ученицима олакшају праћење наставе од куће Заједница електротехничких школа Србије покреће ову страну на којој ће бити постављени линкови до наставних материјала које су нам уступиле колеге. Наставни материјали биће груписани по школама, образовним профилима и годинама учења. Овом приликом се захваљујемо и колегама који су нам уступили своје наставне материјале.

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Учење на даљину: предлози и упутства
Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, готови тестови

Школске платформе за учење на даљину

Техничка школа Зајечар (потребна је регистрација корисника)
Техничка школа – Кикинда

Четворогодишњи образовни профили:

Електротехничар информационих технологија
Предмет: Програмирање
Разред/и: 2. разред  по новом плану, 3. разред по старом плану (из огледа)
Аутор: Аутор: Светлана Пејчић, Електротехничка школа Никола Тесла, Београд
Линк: Школски сајт (Организовано по модулима, часовима и вежбама)
Предмети: Базе података, Заштита информационих система
Разред/и: 2. разред  по новом плану, 4. разред по старом плану (из огледа)
Аутор: Иван Савић, Техничка школа Ужице
Линк: Google drive
Електротехничар рачунара
Предмет: Електроенергетика
Разред: 3/4
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Линк: Сајт наставника
Разред: 3
Предмет: Електроника 2
Аутор: Марија Богдановић, Средња техничка школа – Сомбор
Линк: Сајт наставника
Електротехничар телекомуникација/Електротехничар телекомуникација-оглед
Предмет: ТК мерења, ТК водови
Разред: 3
Аутор: Иван Савић, Техничка школа Ужице
Линк: Google drive
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Предмет: Електричне инсталације
Разред: 1
Предмет: Комутациони системи/Комутациона техника
Разред: 3
Предмет: Системи преноса
Разред: 3
Предмет: ТК инсталације
Разред: 1
Предмет: Приступне мреже и уређаји
Разред: 3/4.
Предмет: Бизнис централе/Терминални уређаји
Разред: 3/4.
Електротехничар енергетике
Предмет: Електроника у енергетици
Разред: 3
Аутор: Саша Скоко, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад
Линк: Google drive
Предмет: Електичне инсталације и осветљење
Разред: 2
Аутор: Марјан Љ. Иванов, Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – Кула
Линк: Google drive
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Предмет: Основе аутоматског управљања
Разред: 4
Предмет: Електричне мреже
Разред: 4
Предмет: Електичне инсталације и осветљење
Разред: 3
Предмет: Електричне инсталације јаке струје
Разред: 3
Електротехничар процесног управљања
Предмет: Енергетска електроника
Разред: 3
Аутор: Саша Скоко, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад
Линк: Google drive
Предмет: Управљање електромоторним погоном
Разред: 4
Аутор: Саша Скоко, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад
Линк: Google drive
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Линк: Сајт наставника
Предмет: Електрично покретање
Разред: 4
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Линк: Сајт наставника
Техничар мехатронике
Предмет: Електрични погони и опрема у мехатроници
Разред: 3
Аутор: Саша Скоко, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад
Линк: Google drive
Предмет: Дигитална електроника и микроконтролери
Разред: 3
Аутор: Марија Богдановић, Средња техничка школа – Сомбор
Линк: Youtube kanal
Електротехничар за електронику на возилима
Предмет: Више предмета
Разред: 1. – 4.
Аутор: Душан Ванчетовић, Прва техничка школа, Крагујевац
Линк: Google drive
Електротехничар обновљивих извора енергије
Аутор: Марјан Љ. Иванов, Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – Кула
Предмет: Термички и расхладни уређаји
Линк 1: Google drive
Линк 2: Google drive
Предмет: Потрошачи и извори енергије
Линк 1: Google drive
Предмет: Обновљиви извори енергије
Линк: Google drive
Предмет: Потрошачи и извори енергије
Линк: Google drive

Трогодишњи образовни профили:

Електроинсталатер
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Предмет: Електрична мерења /и за друге образовне профиле  у трогодишњем  трајању/
Раред: 2
Линк: Сајт наставника
Предмет: Електричне инсталације јаке струје
Раред: 2
Линк: Сајт наставника
Предмет: Електричне мреже и потројења
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Предмет: Електрични апарати и уређаји
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Предмет: Електричне инсталације и осветљење
Раред: 3
Линк: Сајт наставника

Електричар
Предмет: сви предмети
Раред: сви разреди
Аутор: Данко Андријанић, Прва техничка школа Крагујевац
Линк: Youtube kanal – Електричар 1

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
Предмет: Електротермички уређаји
Раред: 2.
Аутор: Марјан Љ. Иванов, Средња техничка школа „Михајло Пупин“ – Кула
Линк: Google drive

ПОДРУЧЈЕ РАДА САОБРАЋАЈ
Техничар вуче
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Предмет: Електрични уређаји
Раред: 2
Линк: Сајт наставника
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Раред: 4
Линк: Сајт наставника
Предмет: Вучена возила
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Предмет: Вучна возила
Раред: 1
Линк: Сајт наставника
Раред: 2
Линк: Сајт наставника
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Предмет: Кочнице и кочење
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Предмет: Железничка постројења
Раред: 1/2
Линк: Сајт наставника
Предмет: Изборна технологија рада (електрична вуча)
Линк: Сајт наставника
Саобраћајно транспортни техничар
Аутор: Драган Товаришић, ТШ „Иван Сарић“-Суботица
Предмет: Средства осигурања и везе
Раред: 3
Линк: Сајт наставника
Раред: 4
Линк: Сајт наставника
Предмет: Информациони системи железнице
Раред: 3
Линк: Сајт наставника