Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Електротехничар мултимедија постављен је на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања, на следећем линку.

Приручник, такође, можете пронаћи у Ресурси => Завршни и матурски испити – приручници.