У Просветни гласник број 3/2024 објављено је Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар рачунара” саставни део решења је и стандард квалификације које можете преузети са линка испод:

Електротехничар рачунара – стандард квалификације