У Просветни гласник број 1/2024 објављено је Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за администрирање рачунарских мрежа” и Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар информационих технологија,” саставни део решења су и стандарди квалификације које можете преузети са линкова испод:

Техничар информационих технологија – стандард квалификације
Техничар за администрирање рачунарских мрежа – стандард квалификације