Позив
за 9. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Средња школа за информационе технологије, ул. Светосавски насип 7, Београд
Датум : уторак, 25.02.2020. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Организација регионалних и републичких такмичења (теме и области, котизације, домаћини регионалног такмичења),
  4. Организација седнице Скупштине
  5. Текућа питања

У Нишу, 19.02.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива