Позив
за 7. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак
Датум : уторак, 10.10.2019. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Финансијски план Заједнице за школску 2019/2020 годину,
  4. Разматрање Правилника о такмичењима ученика,
  5. стручно усавршавање,
  6. Текућа питања

У Нишу, 02.10.2019.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива