Следећи термини предложени су ЗУОВ-у за полагање испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита школске 2018/19. године:

  • Електротехничар за електронику на возилима – уторак, 11. јун 2019. г. у 10 часова
  • Електротехничар телекомуникација – уторак, 11. јун 2019. г. у 10 часова
  • Електротехничар информационих технологија – оглед – среда, 12. јун 2019. г. у 10 часова
  • Техничар мехатронике – четвртак, 13. јун 2019. г. у 10 часова
  • Администратор рачунарских мрежа – четвртак, 13. јун 2019. г. у 10 часова