Заједница Електротехничких школа 12. октобра 2018. г. упутила је допис Министарству просвете науке и технолошког развоја где је тражила тумачење у вези поновне верификације образовних профила код којих је дошло до промене плана и програма наставе и учења у складу са стандардима квалификација:

  • електротехничар рачунара,
  • електротехничар енргетике,
  • електромонтер мрежа и постројења

4. децембра 2018. г. МПНТР проследило је одговор на допис ЗЕШС у вези реверификације ових образовних профила, одговор и допис можете погледати на линковима испод.