Позив
за 11. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283, Београд
Датум: недеља, 19.05.2024. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Извештај са оджаних регионалних такмичења из ОЕТ1, ОЕТ 2, електронике и енергетске електронике,
  4. Доношење одлуке о листи учесника Републичког такмичења из ОЕТ1, ОЕТ 2, електронике и енергетске електронике,
  5. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
  6. Текућа питања

У Нишу, 07.05.2024.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 10. седнице ИО ЗЕТШС