Записници са седница ИО ЗЕТШС

Записници са седница Скупштине ЗЕТШС

14. Седница  Супштине  ЗЕТШС одржана у Соко Бањи  04.07.2016. године.