/Вести/

МИНИСТАРТСВО ПРОСВЕТЕ ОБЈАВИЛО ПЛАН УПИСА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ.

На основу предлога школа и надлежних школских управа и неопходних корекција, министарство просвете даје сагласност на следећи план уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину. На линковима испод можете преузети:- План уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину- Одлуку о утврђивању висине школарине за [...]

16. октобар 2023|

Позив за 7. седницу ИO ЗЕТШС у сазиву од школске 2022/23. године

Позивза 7. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије. Место: Техничка школа "Изудин Шушевић", Вука Караџића, Нови Пазар Датум: петак, 13.10.2023. године Време: 12:00 часова ДНЕВНИ РЕД Конституисање ИО ЗЕТСШ за школску 2023/24. г., Усвајање записника са претходне седнице, Доношење одлуке о проширењу броја школа чланица ИО [...]

4. октобар 2023|

Објављени нови правилници у ПГ 14/2023 (стручна спрема, простор и опрема и измена Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета)

У Просветном гласнику број 14/2023 објављени су следећи правилници: ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (измена програма предмета физичко васпитање) ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи) ПРАВИЛНИК о степену [...]

25. септембар 2023|

Аутоелектричар – измена плана и програма стручних предмета

У Просветном гласнику број 10/2023 објављен је Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника.Овај правилник се односи на образовни профил аутоелектричар. Измењен је План наставе и учења за образовни профил Аутоелектричар (табеле) и додат је План наставе и учења за образовни профил Аутоелектричар када се [...]

29. август 2023|

Објављени нови правилници за образовне профиле Техничар електронике и аутоматике и Техничар мехатронике

У Просветном гласнику број 8/2023 објављени су следећи правилници: Техничар електронике и аутоматикеПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника (ТЕА - општеобразовни предмети)ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у [...]

24. август 2023|

Објављен Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама

У Просветном гласнику број 7/2023 објављен је Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама. - Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 7/2023) - Програм наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школамаНаведени Правилник се примењује од ове школске године (2023/24) за ученике првог разреда, док остали [...]

24. август 2023|

Матурски испит у августовском испитном року школске 2022/2023. године

На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања постављен је упитник који треба попунити за пријаву испита за проверу стручно теоријских знања, нових социјалних партнера, као и распоред полагања испита за проверу стручно теоријских знања (Линк ка страници на сајту ЗУОВ-а). Линк за школе за пријаву испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у августовском [...]

20. јул 2023|

ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И МАШИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ И УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

30. јуна у Хотелу "Фонтана" у Врњачкој бањи одржана је друга заједничка седница Скупштина ЗЕТШС и ЗМШС. Заједничка седница одржана је на основу Протокола о сардњи између две заједнице који је потписан 2021. године. Поред ове две заједнице седници су присуствовали и чланови Актива директора Удружења медицинских школа Србије Заједничкој седници поред представника школа присуствовали су [...]

7. јул 2023|

Одржана 6. седница ИО и XXIII седница Скупштине ЗЕТШС

У хотелу "Фонтана" у Врњачкој бањи у четвртак, 29. јуна, одржана је 6. седница ИО ЗЕТШС као припрема за предстојећу седницу Скупштине Заједнице. У петак 30. јуна одржана је XXIII седница Скупштине ЗЕТШС. На дневном реду седнице нашли су се: Усвајање пословника о раду Скупштине ЗЕТШС, актуелности у средњем стручном образовању, извештај председника о раду Заједнице, [...]

6. јул 2023|

Позив за 6. седницу ИO ЗЕТШС и XXIII седницу Скупштине ЗЕТШС

Позив за 6. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије. Место : Хотел "Фонтана",  Врњачка Бања Датум : четвртак, 29.06.2023. године Време : 17:30 часова ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне седнице Разматрање предлог Пословника о раду Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије, Предлог плана рада Заједнице електротехничких [...]

12. јун 2023|