/Вести

Изазов специјал Центра за разминирање Републике Србије

Центра за разминирање Републике Србије у сарадњи са АТВСС одсек Ниш представили су Изазов специјал намењен ученицима школа које су чланице Зајенице. Заостала минскоексплозивна средства представљају велику опасност за становништво и зато овај "Изазов специјал" има две теме за размишљање и решавање.Тема 1: Развој мобилних платформи за извидјање контаминираних теренаТема 2: Развој Мобилног Магнетометра за Детекцију [...]

22. јануар 2024|

Фондација Петља креирала два курса за предмет програмирање за информатичке образовне профиле у електротехничким школама

На сајту Фондације Петља објављена су два курса, Програмирање I и Програмирање II, за информатичке профиле у електротехничким школама. Програмирање I је курс који је намењен ученицима електротехничких школа образовног профила Електротехничар информационих технологија за предмет Програмирање у I разреду, односно, образовног профила Електротехничар рачунара за предмет Програмирање у II разреду. Курс је такође намењен свима [...]

17. децембар 2023|

Потписан споразум о пословној сарадњи између Заједнице електротехничких школа Србије и Фондације Нордеус

У петак, 15. децембра 2023. године, за време одржавања 8. седнице Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије потписан је споразум о пословној сарадњи између Заједнице електротехничких школа Србије и Фондације Нордеус. Споразум су потписали у име Заједнице електротехниччких школа Србије председник Заједнице Небојша Соколовић и Милош Ђуричанин, директор Фондације Нордеус. Потписани споразум се првенствено односи на [...]

17. децембар 2023|

Позив за 8. седницу ИO ЗЕТШС у сазиву од школске 2022/23. године

Позивза 8. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије. Место: Електротехничка школа „Земун“, Наде Димић 4, Београд Датум: петак, 15.12.2023. године Време: 12:00 часова ДНЕВНИ РЕД Усвајање записника са претходне седнице, Актуелности у средњем стручном образовању, Извештај радне групе за ангажовање помоћног наставника, Предлог измене Правилника о [...]

28. новембар 2023|

ГАЛАКСИЈА КУП 2024 – ПОЗИВ

Техничка школа у Зајечару објавила је позив за учешће на такмичењу Галаксија КУП 2024 које ће бити одржано 22. и 23. марта 2023. године. Позив за учешће на такмичењу Правилник такмичења Галаксија куп 2024 Образац за пријаву такмичара

21. новембар 2023|

Допис школама у вези верификације образовних профила са измењеним ППНУ

Министарство просвете је 21. новембра 2023. г. преко Школских управа упутило допис директорима средњих школа у коме су дате смернице у вези верификације оних образовних профила код којих је дошло до промене Плана и програма наставе и учења након усвајања нових стандарда квалификација. У допису су јасно набројани сви образовни профили код којих је потребно извршити [...]

21. новембар 2023|

МИНИСТАРТСВО ПРОСВЕТЕ ОБЈАВИЛО ПЛАН УПИСА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА НА ПРОГРАМЕ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ.

На основу предлога школа и надлежних школских управа и неопходних корекција, министарство просвете даје сагласност на следећи план уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину. На линковима испод можете преузети:- План уписа ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2023/24. годину- Одлуку о утврђивању висине школарине за [...]

16. октобар 2023|

Позив за 7. седницу ИO ЗЕТШС у сазиву од школске 2022/23. године

Позивза 7. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије. Место: Техничка школа "Изудин Шушевић", Вука Караџића, Нови Пазар Датум: петак, 13.10.2023. године Време: 12:00 часова ДНЕВНИ РЕД Конституисање ИО ЗЕТСШ за школску 2023/24. г., Усвајање записника са претходне седнице, Доношење одлуке о проширењу броја школа чланица ИО [...]

4. октобар 2023|

Објављени нови правилници у ПГ 14/2023 (стручна спрема, простор и опрема и измена Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета)

У Просветном гласнику број 14/2023 објављени су следећи правилници: ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (измена програма предмета физичко васпитање) ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи) ПРАВИЛНИК о степену [...]

25. септембар 2023|