Позив
за 12. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Краљеви чардаци“, Копаоник
Датум : понедељак, 24.06.2024. године
Време : 17:30 часова

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Актуелности у средњем стручном образовању,
3. Предлог плана рада Заједнице електротехничких школа Србије за школску 2024/2025. године
4. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2024/2025. годину
5. Предлог члана Надзорног одбора
6. Предлог лица и установа за доделу признања ЗЕТШС
7. Разматрање предлога дневног реда XXIV седнице Скупштине ЗЕТШС
8. Текућа питања

У Нишу, 5.6.2024. године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић с.р.

Текст позива
Записник са 11. седнице ИОЗЕТШС

Позив за XXIV седницу  Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Краљеви чардаци“, Копаоник
Датум : уторак, 25.6.2024. године
Време : 10:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

1. Актуелности у средњем стручном образовању
2. Разматрање извештаја о раду Актива
3. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице електротехничких школа Србије
4. Избор члана Надзорног одбора
5. Разматрање извештаја Надзорног одбора о пословању Заједнице електротехничких школа Србије
6. Разматрање извештаја о финансијском пословању Заједнице електротехничких школа Србије
7. Разматрање предлога годишњег програма рада Заједнице електротехничких школа Србије за школску 2024/25. годину

кафе пауза

8. Извештаји са одржаних републичких такмичења у школској 2023/24. години и предлог домаћина такмичења за школску 2024/2025. годину
9. Додела признања за допринос у раду Заједнице
10. Презентације партнера Заједнице
11. Дисеминација ЕРАСМУС+ програма школа чланица ЗЕТШС

У Нишу, 5.6.2024. године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић с.р.

Текст позива
Записник са седнице Скупштине ЗЕТШС