Позив
за 12. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Парк“,  Ивањица
Датум : петак, 02.07.2021. године
Време : 18:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
 2. Актуелности у средњем стручном образовању,
 3. Предлог споразума о сарадњи ЗЕТШ и ЗМШ,
 4. Предлог плана рада Заједнице за школску 2021/2022 годину,
 5. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2021/2022 годину ,
 6. Текућа питања

У Нишу, 18.06.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива

Позив за XIседницу  Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Парк“,  Ивањица
Датум : субота, 03.07.2021. године
Време : 10:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице,
 2. Актуелности у средњем стручном образовању ( излагачи: представник МПНТР, представник ЗВКОВа, представник ЗУОВа, вођа пројекта државне матуре и др.),
 3. Споразум о сарадњи ЗЕТШ и ЗМШ,
 4. Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице,
 5. Извештај о финансијском пословању Заједнице,

кафе пауза у холу хотела

 1. Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице,
 2. Информације о одржаним и неодржаним републичким такмичењима, Усвајање Календара такмичења Заједнице избор домаћина такмичења за школску 2021/2022 годину,
 3. Презентације партнера Заједнице ( Академија Филиповић, Школски сервис Гајић)

У Нишу, 18.06.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива