Позив
за 11. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Клуб народних посланика, ул. Толстојева 2, Београд
Датум : уторак, 27.04.2021. године
Време : 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Актуелности средњег стручног образовања – известиоци представници МПНТР и ЗУОВ-а,
  3. Пилотирање државне матуре (пробне матуре и завршног испита) – изветилац Грегор Мохорчич, вођа пројекта Државне матуре,
  4. Такмичења ученика у подручју рада електротехника,
  5. Организација седнице Скупштине Заједнице
  6. Текућа питања

У Нишу, 21.04.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива
Записник са 10. седнице ИО ЗЕТШС