На сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања постављени су ревидирани приручници за полагање матурског испита школске 2020/21. године, такође на истој страници сајта објављен је и списак задатака за тестове који су изузети за јунски испитни рок 2021.год,  за сваки образовни профил.

Такође, на сајту ЗУОВ-а постављени су тестови које ученици могу користити за припрему теста из стручно-теоријских знања. 

Линкови на сајту ЗУОВ-а:
Обавештење у вези са садржајем испита за проверу стручно-теоријских знања на матурском испиту за јунски испитни рок 2021
Приручници за завршни и матурски испит, списак изузетих задатака и тестови за вежбање