Укратко о Програму

erasmus+logo_micЕразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:• млади,
• образовање,
• спорт.
У најширем смислу, програм Еразмус+ у области МЛАДИХ настоји да оствари следеће циљеве:

 • унапређење кључних компетенци и вештина младих, укључујући младе са смањеним могућностима, као и промоција учешћа младих у демократском животу у Европи и на тржишту рада, промоција активног грађанства, интеркултурног дијалога, друштвене укључености и солидарности, а нарочито повећавањем прилика за образовну мобилност младих, као и особа активних у раду с младима или омладинским организацијама и омладинским лидерима, и јачањем веза између подручја повезаног с младима и тржишта рада;
 • подстицај побољшању квалитета рада са младима, нарочито путем појачане сарадње између организација активних у подручју повезаним са младима и/или других заинтересованих страна;
 • допуна реформе политике на локалном, регионалном и националном нивоу, као и подршка развоју знања и политике за младе засноване на чињеницама, као и признавање исхода неформалног и информалног учења, посебно путем појачане политичке сарадње, боље употребе инструмената Уније за транспарентност и признавање, као и ширењем добре праксе;
 • јачање међународне димензије активности младих и повећавање капацитета особа које раде с младима, као и организација које пружају подршку младим особама, што допуњава спољно деловање Уније, нарочито промоцијом мобилности и сарадње између Уније и заинтересованих страна из програмских и партнерских земаља и међународних организација.

Приоритети у области ОБРАЗОВАЊА су:

 • повећање нивоа кључних компетенци и вештина, са посебним освртом на њихову релевантност на тржишту рада и њихов допринос интегрисаном друштву, нарочито кроз повећане прилике за мобилност ученика и студената, као и кроз појачану сарадњу између образовног сектора и тржишта рада;
 • подстицај побољшању квалитета, унапређивање иновација на нивоу образовних институција, нарочито кроз повећану транснационалну сарадњу између актера који пружају услуге образовања и обука и других заинтересованих страна;
 • промовисање Европског простора за целоживотно учење, као и подизање свести о њему, створеном да допуњава реформе политика на националном нивоу и да подржи модернизацију система образовања и обука, нарочито кроз повећану сарадњу у области политика, бољег коришћења алата ЕУ за транспарентност и препознавање стечених квалификација, као и ширење добрих пракси;
 • појачавање међународне димензије система образовања и обука, нарочито кроз сарадњу између институција из програмских и партнерских земаља у областима струковног и високог образовања, повећавањем атрактивности европских високошколских институција и подржавањем спољних акција ЕУ, укључујући и њене развојне циљеве, кроз промовисање мобилности и сарадње између високошколских институција из програмских и партнерских земаља, и циљане изградње капацитета у програмским земљама;

У области СПОРТА, приоритети су:

 • сарадња и умрежавање спортских организација
 • подршка пројектима који могу индиректно да допринесу ублажавању друштвених и економских аспеката физичке неактивности.

Еразмус+ ће трајати у периоду од 2014. до 2020. године.

Укупна средства намењена Програму, за цео период, износе 14,7 милијарди евра, док је издвајање за омладинску компоненту програма 10% од укупног буџета Програма тј. 1,47 милијарди евра. На следећем графикону је приказана расподела финансијских средстава унутар буџета Програма Еразмус+:procenti

Напомене – добро је знати:

Актери који имају могућност да учествују у свим активностима и пројектима програма Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и све друге земље света).

2016. године започете су припремне мере за пуноправно учешће Републике Србије у програму Еразмус+. Србија ће још неко време имати статус партнерске земље, али већ од конкурсног рока у оквиру Националног позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2017. годину, расписаног  у децембру 2016. године, који je затворен 2. фебруара 2017. године, актерима из Србије отворена је могућност ограниченог учешћа у пројектима КА1 Мобилност младих –у својству подносилаца пројеката. Предлози ових пројеката су се подносили Фондацији Темпус.

Ко спроводи Програм?

За спровођење Програма Еразмус+ надлежне су:

Фондација Темпус је национална Еразмус+ канцеларија у Србији. Од 1. јула 2016. године Фондација Темпус спроводи припремне мере за пуно учешће у програму, које, поред осталог, подразумевају и финансирање пројеката из области образовања, обука и омладине.

У ранијем периоду, промоција три генерације програма ЕУ који су се бавили младима (ОМЛАДИНА, Млади и Млади у акцији), је била у надлежности  Групе ”Хајде да…” која је у периоду 2005. до 2017. као Контакт тачка у Србији дала значајни допринос промовисању могућности мобилности младих и омладинских радника.

Детаљније информације можете добити на званичном сајту  http://erasmusplus.rs

Уколико имате питања, у вези пројекта, можете нас контактирати:


  [recaptcha]