Позив

за 9. седницу Извршног одбора

Заједнице електротехничких школа Србије

       Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : ЕТШ „Никола Тесла“ Београд, ул. Краљице Наталије бр. 31
Датум : среда 01.03.2017. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходне седнице,
  2. Активности у средњем стручном образовању ( електромонтер, Закон о основама.. , др.  ),
  3. Организација регионалних и републичких такмичења  ( усвајање Правилника, теме и области, избор домаћина регионалних такмичења и др.)
  4. Текућа питања ( пројекат ТЕМПУС, организација седнице Скупштине, др.)

У Нишу, 22.02.2017.године.

                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Александар Вељковић,

дипл.инж.електронике

Позив можете преузети ОВДЕ.