Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , ул. Војводе Степе 283, Београд
Датум : уторак 13.12.2016. године
Време : 12:00 часова

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
  2. Активности око плана уписа за школску 2017/2018,
  3. Образовање одраслих
  4. Реализација активности реформе средњег стручног образовања
  5. Правилници о такмичењима ( разматрање, предлози и сугестије)
  6. Текућа питања

У Нишу, 30.11.2016.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ

Александар Вељковић,

дипл.инж.електронике