Програмирање

Задатке са Републичког такмичења (од 2015. ) можете преузети са сајта ВИШЕР-а на линку (кликни и отвори линк)

Основе електротехнике 1, основе електротехнике 2, електроника, енергетска електронике и електроника у енергетици

ВАЖНА НАПОМЕНА: У решењима задатака нису додате измене до којих је дошло након сугестија комисија за преглед тестова 

Републичко такмичење ученика електротехничких школа из основа електротехнике 1, основа електротехнике 2, електронике, енергетске електронике и електронике у енергетици

Такмичење Линк за преузимање Година
27. Републичко такмичење Задаци и решења

Суботица, 2023

26. Републичко такмичење Задаци и решења

Бачка Паланка, 2022

25. Републичко такмичење Задаци и решења

2019

24. Републичко такмичење Задаци и решења

2018

23. Републичко такмичење Задаци и решења

22. Републичко такмичење Задаци и решења

21. Републичко такмичење Задаци

20. Републичко такмичење  

19. Републичко такмичење  

18. Републичко такмичење Задаци и решења

17. Републичко такмичење Задаци и решења

16. Републичко такмичење Задаци и решења

15. Републичко такмичење Задаци и решења

14. Републичко такмичење Задаци и решења

13. Републичко такмичење Задаци и решења

12. Републичко такмичење Задаци и решења

     
     

Реgионално такмичење ученика електротехничких школа из основа електротехнике 1, основа електротехнике 2, електронике, енергетске електронике и електронике у енергетици

Такмичење Линк за преузимање

Година

27. Регионално такмичење Задаци и решења

2023

26. Регионално такмичење Задаци и решења

2022

25. Регионално такмичење Задаци и решења

2019

24. Регионално такмичење Задаци и решења

2018

23. Регионално такмичење Задаци и решења

22. Регионално такмичење Задаци и решења

21. Регионално такмичење Задаци

20. Регионално такмичење Задаци и решења

19. Регионално такмичење Задаци и решења

18. Регионално такмичење Задаци

17. Регионално такмичење Задаци и решења

16. Регионално такмичење Задаци и решења

15. Регионално такмичење Задаци и решења

14. Регионално такмичење Задаци и решења