Преглед образовних профила за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника:

 1. Електроенергетичар за постројења електрана (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 2. Електроенергетичар за мреже и постројења (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 3. Електроенергетичар за електричне инсталације (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 4. Електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 5. Електроенергетичар за лифтове и покретне степенице (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 6. Електроенергетичар за постројења вуче (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 7. Електроенергетичар за вучна возила (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 8. Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне (НПП објављен у ПГ 4/1997; 11/2008)
 9. Аутоелектричар – специјалиста (НПП објављен у ПГ 4/1997; 11/2008)
 10. Техничар специјалиста за израду енергетских каблова (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 11. Техничар специјалиста за израду телекомуникационих каблова (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 12. Електротехничар специјалиста за комутационе уређаје (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 13. Електротехничар специјалиста за системе преноса (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 14. Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже (НПП објављен у ПГ 4/1997; 6/2010)
 15. Електротехничар специјалиста за сигнално-сигурносна постројења (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 16. Електротехничар специјалиста за железничке телекомуникације (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 17. Електротехничар специјалиста за аутоматику (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 18. Електротехничар специјалиста за медицинске уређаје (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 19. Електротехничар специјалиста за рачунарску опрему (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 20. Електротехничар специјалиста за програмску опрему (НПП објављен у ПГ 4/1997)
 21. Електротехничар специјалиста за електронске системе и уређаје ваздухоплова (НПП објављен у ПГ 4/1997; 2/2002)
 22. Електроенергетичар за машине и опрему (НПП објављен у ПГ 10/2003; 5/2004)

Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у jедногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада електротехника (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 4/97, 2/2002, 10/2003, 5/2004, 11/2008 и 6/2010.)