Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању

Центар за стручно образовање и образовање одраслих – Сектор за развој квалификација и мрежу школа развио је методологију оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању. Методологија је резултат вишегодишњих истраживања и стечених искустава кроз имплементацију завршних и матурских испита као и примењених метода оцењивања у оквиру образовних профила у огледу.

Методологија оцењивања заснованог на компетенцијама обезбеђује релевантност и поузданост система оцењивања у стручном образовању, јер постоји непосредна и јасна веза између тога шта и како се оцењује и компетенција прописаних стандардом квалификације. Стога је примена оцењивања заснованог на компетенцијама релевантна за квалификације које се стичу формалним образовањем, неформалним образовањем или кроз процес признавања претходног учења.

У сврху примене ове методологије објављена је публикација Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању намењена стручној јавности, практичарима у стручном образовању, ученицима, полазницима обука и свима који су заинтересовани за област оцењивања у стручном образовању.

Подршку у развоју и имплементацији методологије пружио је ИПА пројекат Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању.

Контакт особа: Татијана Глишић, саветник

tatijana.glisic@zuov.gov.rs

ИЗВОР: ЗУОВ