Преглед образовних профила који ће изаћи на Државну матуру школске 2023/24. године

 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар електромоторних погона
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар електронике
 • Електротехничар аутоматике
 • Техничар мехатронике
 • Електротехничар телекомуникација
 • Електротехничар мултимедија
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар информационих технологија

Преглед образовних профила који су уписивани у први разред школске 2022/23. године

Трогодишњи образовни профили

 • Аутоелектричар
 • Електричар
 • Електромонтер мрежа и постројења
 • Монтер телекомуникационих мрежа
 • Сервисер термичких и расхладних уређаја

Четворогодишњи образовни профили

 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар електромоторних погона
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар за електронику на возилима
 • Електротехничар електронике
 • Електротехничар аутоматике
 • Техничар мехатронике
 • Техничар телекомуникационих технологија*
 • Техничар мултимедија*
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар информационих технологија

Преглед образовних профила који више нису активни

 • електроинсталатер, задња уписна школска година у први разред: 2020/2021.
 • електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, задња уписна школска година у први разред: 2019/2020.
 • електротехничар телекомуникација, задња уписна школска година у први разред: 2021/2022.
 • електротехничар мултимедија, задња уписна школска година у први разред: 2021/2022.