Уколико имате питања, предлога или сугестија, можете нас контактирати:

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:
Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш
Контакт

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Марјан Љ. Иванов, СТШ „Михајло Пупин“, Кула, Актив Нови Сад
Контакт
Бранко Суботић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Београд, Актив Београд
Контакт
Мирољуб Сеничић, помоћник директора Електро-саобраћајне теxничке школе Краљево, Актив Крагујевац
Контакт

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:
Горан Станковић, директор Техничке школе у Зајечару
Контакт