Уколико имате питања, предлога или сугестија, можете нас контактирати:

 

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:

Александар Вељковић, директор ЕТШ „Мија Станимировић“, Ниш

Контакт

 

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Милан Вукобрат, директор ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Контакт

Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“, Земун

Контакт

Ненад Андрић, директор Прве техничке школе, Крагујевац

Контакт

 

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:

Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Контакт