Уколико имате питања, предлога или сугестија, можете нас контактирати:

 

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:

Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“, Земун

Контакт

 

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Жолт Коња, помоћник директора ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Контакт

Горан Станковић, директор Техничке школе Зајечар, Зајечар

Контакт

Ненад Андрић, директор Прве техничке школе, Крагујевац

Контакт

 

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:

Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Контакт