На страници посвећеној матурским и завршним испитима на сајту ЗУОВ-а објављен је допуњен pриручника за полагање матурског испита за образовнe профилe електротехничар енергетике и електротехничар обновиљивих извора енергије и Зaвршног испита за образовни профил електричар – линк ка сајту. У допуњеном приручнику за МИ додата су питања за теријски део.

Поред ова два приручника на сајту ЗУОВ-а можете наћи и актуелене приручнике за остале образовне профиле. – линк ка сајту