Центра за разминирање Републике Србије у сарадњи са АТВСС одсек Ниш представили су Изазов специјал намењен ученицима школа које су чланице Зајенице.

Заостала минскоексплозивна средства представљају велику опасност за становништво и зато овај „Изазов специјал“ има две теме за размишљање и решавање.
Тема 1: Развој мобилних платформи за извидјање контаминираних терена
Тема 2: Развој Мобилног Магнетометра за Детекцију Експлозивних Средстава на Бази Ардуино Платформе

Све што требате знати о овом врло интересантном изазову можете наћи у документу који се налази на линку испод.

Изазов специјал (тема, начин пријаве, рокови)