Позив
за 8. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: Електротехничка школа „Земун“, Наде Димић 4, Београд
Датум: петак, 15.12.2023. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Актуелности у средњем стручном образовању,
  3. Извештај радне групе за ангажовање помоћног наставника,
  4. Предлог измене Правилника о такмичењу,
  5. Предлог термина за полагање теста стручно-теоријских знања у школској 2023/24. г.
  6. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
  7. Текућа питања

У Нишу, 27.11.2023.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 7. седнице ИО ЗЕТШС
Предлог термина теста СТЗ за школску 2023/24. г.