Министарство просвете је 21. новембра 2023. г. преко Школских управа упутило допис директорима средњих школа у коме су дате смернице у вези верификације оних образовних профила код којих је дошло до промене Плана и програма наставе и учења након усвајања нових стандарда квалификација.

У допису су јасно набројани сви образовни профили код којих је потребно извршити поновну верификацију у случају када је школа већ имала решење о верификацији за тај образовни профил.

Допис МП можете преузети са овог линка.