У Просветном гласнику број 7/2023 објављен је Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама.

Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 7/2023)
Програм наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама
Наведени Правилник се примењује од ове школске године (2023/24) за ученике првог разреда, док остали разреди примењују Програме НУ по којима су ученици уписани.

Правилник и Програм предмета можете преузети са линкова изнад.