У Просветном гласнику број 8/2023 објављени су следећи правилници:

Техничар електронике и аутоматике
ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника (ТЕА – општеобразовни предмети)
ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника (ТЕА – стручни предмети)
Техничар мехатронике
ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала (ТМ – општеобразовни)
ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала (ТМ – стручни)

Садржај ПГ број 7 и 8 можете видети и преузети са сајта ЗУОВ-а.
Наведени Правилник се примењује од ове школске године (2023/24) за ученике првог разреда, док остали разреди примењују Програме НУ по којима су ученици уписани.