Позив
за 6. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Фонтана“,  Врњачка Бања
Датум : четвртак, 29.06.2023. године
Време : 17:30 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Разматрање предлог Пословника о раду Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије,
 3. Предлог плана рада Заједнице електротехничких школа Србије за школску 2023/2024. године
 4. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2023/2024. годину
 5. Предлог лица и установа за доделу признања ЗЕТШС
 6. Разматрање предлога дневног реда XXIII седнице Скупштине ЗЕТШС
 7. Текућа питања

У Нишу, 9.6.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић с.р.

Текст позива
Записник са 5. седнице ИОЗЕТШС

Позив за XXIII седницу  Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Фонтана“,  Врњачка Бања
Датум : петак, 30.6.2023. године
Време : 10:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Актуелности у средњем стручном образовању
 2. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине ЗЕТШС
 3. Разматрање извештаја о раду Актива
 4. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице електротехничких школа Србије
 5. Разматрање извештаја Надзорног одбора о пословању Заједнице електротехничких школа Србије
 6. Разматрање извештаја о финансијском пословању Заједнице електротехничких школа Србије
 7. Разматрање предлога годишњег програма рада Заједнице електротехничких школа Србије за школску 2023/24. годинекафе пауза
 8. Извештаји са одржаних републичких такмичења у школској 2022/23. години и избор домаћина такмичења за школску 2023/2024. годину
 9. Додела признања за допринос у раду Заједнице
 10. Презентације партнера Заједнице
 11. Дисеминација ЕРАСМУС+ програма школа чланица ЗЕТШС

У Нишу, 9.6.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић с.р.

Текст позива
Записник са седнице Скупштине ЗЕТШС

Предлог Пословника о раду Скупштине ЗЕТШС