На страници посвећеној матурским и завршним испитима на сајту ЗУОВ-а објављена су два нова приручника за полагање завршног испита за образовне профиле електроинсталатер и електромеханичар за машине и опрему. – линк ка сајту

Поред ова два приручника на сајту можете наћи и актуелене приручнике за остале образовне профиле. – линк ка сајту