У Просвтном гласнику број 3/2023. објављен је Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника у коме се налази Програм завршног испита за образовне профиле сервисер термичких и расхладних уређаја и монтер телекомуникационих мрежа. Правилник можете преузети на линку испод

Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 3/2023 од 27.4.2023. године, а ступио је на снагу 5.5.2023.)