Позив
за 5. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, ул. Војводе Степе 283, Београд
Датум: недеља, 14.05.2023. године
Време: 12:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходне седнице,
  2. Актуелности средњег стручног образовања,
  3. Извештај са оджаних регионалних такмичења из ОЕТ1, ОЕТ 2, електронике и енергетске електронике,
  4. Доношење одлуке о листи учесника Републичког такмичења,
  5. Доношење одлуке о пријему у чланство Заједнице
  6. Дисеминација ЕРАСМУС+ пројеката чланица Заједнице
  7. Текућа питања

У Нишу, 03.05.2023.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Небојша Соколовић дипл. инг.

Текст позива
Записник са 4. седнице ИО ЗЕТШС