Према Правилнику о јавним исправама које издаје средња школа, који је објављен у СГ бр. 102/2022 од 7.9.2022. године, и ступио је на снагу 8.9.2022, средња школа издаје различита уверења, дипломе, исписнице и сведочанства. Центар за стручно образовање и васпитање одраслих је, у сарадњи са Министарством просвете, припремио упутство за попуњавање уверења о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил у четворогодишњем трајању, као и за попуњавање дипломе о стеченом средњем образовању у трајању од четири године. Упутство се налази на сајту ЗУОВ-а у делу који је посвећен матурским и завршним испитима (Линк – кликни и отвори)

  • Видео упутство за попуњавање дипломе можете погледати ОВДЕ.
  • Видео упутство за попуњавање уверења можете погледати ОВДЕ.
  • Упутство у пдф-у је доступно ОВДЕ.

Ускоро се очекује и упутство за трогодишње образовне профиле.

НАПОМЕНА:
Уколико издајете диплому за образовни профил који нема стандард квалификације (трогодишњи или четворогодишњи) ученику издајете само диплому на Обрасцу 10 за четвроргодишње образовне профиле и диплому на Обрасцу 9 за трогодишње образовне профиле. Овим ученицима се не издаје Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма… које се издаје на Обрасцу 5.