У Просветни гласник број 1/2023 објављена је Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар мехатронике” и Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар електронике и аутоматике” саставни део решења су и стандарди квалификација које можете преузети са линкова испод:

Техничар мехатронике – стандард квалификација
Техничар електронике и аутоматике – стандард квалификација