Позив
за 10. седницу  ИО Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Ђердап“,  Кладово
Датум : петак, 02.10.2020. године
Време : 17:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање Записника са претходнe седнице ,
 2. Актуелности у средњем стручном образовању,
 3. Предлог плана рада Заједнице за школску 2020/2021 годину,
 4. Разматрање проедлога промене Статута Заједнице
 5. Предлог Актива и усвајање кандидата за потпреседника Заједнице,
 6. Предлог Календара такмичења и домаћина такмичења за школску 2020/2021 годину,
 7. Текућа питања

У Нишу, 23.09.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива

Позив за XIседницу  Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије

Позивам Вас да присуствујете седници Скупштине Заједнице електротехничких школа Србије.

Место : Хотел „Ђердап“,  Кладово
Датум : субота, 03.10.2020. године
Време : 10:00 часова

ДНЕВНИ РЕД

 1. Извештај председника Заједнице о раду Заједнице
 2. Допуне и измене Стаута Заједнице
 3. Избор потпредседника Заједнице из Актива Нови Сад
 4. Актуелности у средњем стручном образовању
 5. Извештај Надзорног одбора о пословању Заједнице
 6. Извештај о финансијском пословању Заједнице

кафе пауза у холу хотела

 1. Усвајање предлога годишњег програма рада Заједнице
 2. Извештаји о неодржаним републичким такмичењима, избор домаћина такмичења за школску 2020/2021 годину
 3. Презентације партнера Заједнице

У Нишу, 23.09.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК ЗАЈЕДНИЦЕ
Проф. Ђурађ Бањац

Текст позива